Πρόγραμμα Συνεδρίου

08:45 - 09:20
Προσέλευση – Εγγραφές
09:20 - 09:30
Έναρξη – Χαιρετισμοί
09:30 - 10:00
Ο ψηφιακός μετασχηματισμός S2P μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) και Robots (RPA)

Ομιλητής: Marco Rossi Senior Director - Ανάπτυξη νέων προϊόντων εφαρμογών SCM, EMEA, Oracle Corporation.

Περισότερα

O προσκεκλημένος ομιλητής θα αναλύσει πραγματικές περιπτώσεις ψηφιακού μετασχηματισμού από πρωτοποριακές επιχειρήσεις, με τις οποίες καταδεικνύεται ο επαναπροσδιορισμός των προμηθειών στην ψηφιακή εποχή. Η εφαρμογή αναλύσεων βασισμένων στην τεχνητή νοημοσύνη αυξάνει την δαπάνη(spend) που εμπίπτει στις αρμοδιότητες προμηθειών και αναβαθμίζει το κύρος τους εντός της εταιρείας. Οι διαδικασίες ρουτίνας αυτοματοποιούνται με robots και αυξάνουν την προστιθέμενη αξία. Η τεχνητή νοημοσύνη στρατολογείται στην αύξηση της συμμόρφωσης, στην μείωση των κινδύνων και στην ενίσχυση της συνεργασίας με τους εμπλεκόμενους.

10:00 - 10:45
Panel: Προκλήσεις και ευκαιρίες σε περιβάλλον διεθνών εμπορικών περιορισμών – (Δασμοί, Ποσοστώσεις, Brexit, BCP, Νομοθεσίες)

Συντονιστής: Ιγνάτιος Μιχαηλίδης Global Procurement Sr Manager F&V COE at PEPSICO

Περισσότερα

Συμμετέχοντες: Ευάγγελος Φράγκος Purchasing Manager Assist, MOTOR OIL Hellas, Ελίζα Μουρίκη Procurement Specialist Humantec LLC, πρώην Middle-East-North Africa Procurement Group Manager, Nestle, Γεώργιος Μπαϊρακτάρης, Head of Group Procurement, Eurobank, Γρηγόρης Γαϊτανίδης, Group Senior Purchasing Manager, Kleemann Hellas S.A.

Οι δασμοί, οι ποσοστώσεις και οι κανονιστικές διατάξεις που υφίστανται σημαντικές αλλαγές λόγω σημαντικών γεγονότων όπως οι αμφισβητήσεις διεθνών συμφωνιών και το Brexit έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο διεθνές εμπόριο.  Στο πάνελ ανώτατα στελέχη εφοδιασμού, και CEO μεγάλων Ελληνικών Επιχειρήσεων, θα αναλύσουν τους τρόπους αντιμετώπισης των επιπτώσεων αυτών με την χρήση κατάλληλου ανασχεδιασμού των διαδικασιών, διαπραγματεύσεων, δημιουργίας νέων αλυσίδων εφοδιασμού, στρατηγικών αξιολόγησης προμηθευτών και τη εκμετάλλευση σχέσεων με θεσμικούς φορείς.

10:45 - 11:00
Διάλειμμα και Networking
11:00 - 11:45
Panel: Αυτοματοποίηση της Διοίκησης Συμβάσεων - Παρουσίαση Περιπτώσεων & Εμπειριών

Συντονιστής: Σπύρος Λούντζης Procurement Manager, Athens International Airport

Περισσότερα

Παρουσιάσεις:

Ψηφιακός Μετασχηματισμός της Διοίκησης συμβάσεων & Μελέτες Περιπτώσεων από Διεθνείς Επιχειρήσεις
Ομιλήτρια: Astrid Frizo, SCM Architect, Oracle Consulting, focus Oracle Cloud

Παρουσίαση του προγράμματος ψηφιοποίησης της Διοίκησης Συμβάσεων στην Intrasoft International
Ομιλητής: Μάνος Κανάκης Head of Group Procurement of Intrasoft International SA

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός εφαρμοζόμενος στις διαπραγματεύσεις συμβάσεων, στην εκτέλεση και στην διαχείριση τους στοχεύει στην τυποποίηση και στην ευθυγράμμιση των διαδικασιών, αλλά και στη διασφάλιση συμβατικής και κανονιστικής συμμόρφωσης στο σύνολο ενός οργανισμού. Η τυπική μεσαίου μεγέθους επιχείρηση διαθέτει πάνω από 500 ενεργείς συμβάσεις που μπορεί περιέχουν διαφορετικές τιμολογήσεις, επίπεδα εξυπηρέτησης ,όρους και προϋποθέσεις. Η εφαρμογή του ψηφιακού μετασχηματισμού στον κύκλο ζωής των συμβάσεων αυτοματοποιεί τις διαδικασίες, διασφαλίζει την συμμόρφωση, συλλέγει και αποθηκεύει πολύτιμες πληροφορίες και παρέχει μακροχρόνια οφέλη. Οι ομιλητές του panel θα αναλύσουν τις κρίσιμες πλευρές του ψηφιακού μετασχηματισμού στην διοίκηση συμβάσεων και θα περιγράψουν πως εφαρμόζεται σε  μεγάλες ελληνικές και ξένες επιχειρήσεις.

11:45 - 12:15
Ομιλία με θέμα: Οφέλη απο την εφαρμογή του παγκόσμιου προγράμματος διαφορετικότητας και ένταξης προμηθευτών στην Barilla

Ομιλητής: Eliano Apicella Global Packaging Purchasing Director, Barilla

Περισσότερα

Το πρόγραμμα αφορά στις προσπάθειες για την μεγίστη δυνατή διεύρυνση της δεξαμενής των προμηθευτών μιας επιχείρησης. Μπορεί να αφορά άτομα με αναπηρία, εθνικές μειονότητες, κοινωνικές επιχειρήσεις, μικρές επιχειρήσεις, ΛOAT, κ.λ.π. Ο ομιλητής θα παρουσιάσει το πρόγραμμα της Barilla που εφαρμόζεται σε παγκόσμια κλίμακα και στοχεύει στη αύξηση των ευκαιριών στις ανωτέρω ομάδες για συνεργασία με την επιχείρηση ως προμηθευτές της.

12:15 - 13:15
Panel: Managing Supplier Risk: Διαχείριση κινδύνων κατά τη συνεργασία με τους προμηθευτές και την επιλογή νέων προμηθευτών

Συντονιστής και ομιλητής:
Γιάννης Δρακούλης
Associate Partner, Ernst & Young

Περισσότερα

Παρουσιάσεις:
Επιλογή νέων προμηθευτών - new supplier onboarding – EY Sponsored: Η προσέγγιση της ΕΥ για την αναβάθμιση της διαδικασίας επιλογής νέων προμηθευτών
Ομιλητής: Γιάννης Δρακούλης Associate Partner, Ernst & Young

Ολοκληρωμένη προσέγγιση για την λειτουργική διαχείριση των κινδύνων από προμηθευτές - Βέλτιστες πρακτικές στην AkzoNobel Decorative Coatings Europe
Ομιλήτρια: Μέμη Δανελάτου Senior Buyer, AkzoNobel

Η αντιμετώπιση των λειτουργικών κινδύνων από εργολάβους και προμηθευτές στα ΕΛΠΕ
Ομιλήτρια: Κατερίνα Χουδουρίδου επικεφαλής Διεύθυνσης Προμηθειών Υπηρεσιών

Ασφαλείς συναλλαγές εμπιστευτικών / ευαίσθητων δεδομένων με τους προμηθευτές μας «Αρχειοθηκη ΑΕ» sponsored: Case Study: Building safe RFXs (RFP/RFQ/RFI).
Ομιλητής: Andreas Papadakis Γενικός Διευθυντής ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ

Περιγραφή : Κίνδυνοι συνδεόμενοι με το δίκτυο των προμηθευτών,απειλητικοί ακόμη και για την ίδια την βιωσιμότητα των επιχειρήσεων τις υποχρεώνουν σε ολιστικές προσεγγίσεις για την αντιμετώπισή τους, καθώς κάθε στάδιο της διαδικασίας εφοδιασμού κρύβει κινδύνους. Πολλές μελέτες δείχνουν ότι η τρωτότητα του εφοδιασμού σε προμηθευτικούς κινδύνους δεν έχει αντιμετωπιστεί επαρκώς. Το 8o Συνέδριο του ΕΙΠ καλύπτει εκτεταμένα το θέμα με σχετικές εισηγήσεις. Ο κ. Γιάννης Δρακούλης θα αναπτύξει μεθοδολογία για το supplier onboarding, η κα Μέμη Δανελάτου Senior Buyer, AkzoNobel και η κα Κατερίνα Χουδουρίδου επικεφαλής Διεύθυνσης Προμηθειών Υπηρεσιών Ομίλου ΕΛΠΕ θα περιγράψουν ολοκληρωμένες προσεγγίσεις αντιμετώπισης των λειτουργικών προμηθευτικών κινδύνων, ο κ.Ανδρέας Παπαδάκης .

13:15 - 13:35
Ομιλία με θέμα: Οι τελευταίες εξελίξεις του GDPR και ο τρόπος εφαρμογής του στις Προμήθειες και τα Logistics

Ομιλήτρια: Ιωάννα Μιχαλοπούλου Nομικός, Michalopoulou & Associates Law Firm

13:35 - 14:30
Γεύμα και Networking
14:30 - 15:15
Panel: Procurement Outsourcing: Τάσεις, οφέλη και προκλήσεις

Συντονιστής: Μιχάλης Μάνθος Country Buyer, Barilla Hellas

Περισσότερα

Παρουσιάσεις:
Πως εφαρμόζεται το Procurement outsourcing στην Microsoft με την βοήθεια της Accenture
Ομιλητές: Juan Pablo Stein, EMEA senior procure to pay Process Owner, Microsoft, Stuart Cotton, Global BPO Managing Director, US-based global technology organization at Accenture
Πως η ακαδημαϊκή έρευνα αξιολογεί το procurement outsourcing
Ομιλητής: Σωκράτης Μοσχούρης, Αν. Καθηγητής Δικτύων Εφοδιασμού, Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Η εμπειρία ενός χρήστη υπηρεσιών procurement outsourcing
Ομιλήτρια: Ηλιάννα Χρονοπούλου ,Procurement Manager CEE,Microsoft

Μέχρι σήμερα, η ανάθεση λειτουργιών εφοδιασμού σε τρίτους(outsourcing) περιορίζεται ως επί το πλείστον σε απλές διεκπεραιωτικές εργασίες P2P και όχι στις στρατηγικές πλευρές του εφοδιασμού. Γεγονός είναι ότι το outsourcing συνιστά μια αναπτυσσόμενη συνιστώσα της εταιρικής στρατηγικής εφοδιασμού. To panel θα κληθεί να απασχολήσουν ερωτήματα όπως: ποιό είναι το εύρος των λειτουργιών που είναι πιθανόν να ανατεθούν σε τρίτους τα επόμενα χρόνια, πως εξισορροπούνται τα οφέλη και οι κίνδυνοι, ποια είναι τα βήματα για μια επιτυχημένη εξωτερική ανάθεση λειτουργιών εφοδιασμού.

Παράλληλες Συνεδρίες | Αίθουσα ΟΛΥΜΠΙΑ ΙΙΙ

15:15 - 15:50
Panel: Εισαγωγή Καινοτομίας μέσω των προμηθευτών: Από τη θεωρία στην πράξη

Συντονιστής: Γιώργος Ταμιωλάκης  Head, Tech-Enabled Solutions (TES) Development, ARCHEIOTHIKI S.A.

Περισσότερα

Συμμετέχοντες: Εκπρόσωποι start ups

Ομιλητής: Πάνος Σαμαράς  IT Strategic Procurement Group Procurement Sector  Eurobank Ergasias S.A.

Ομιλητής: Δημήτριος Παπαδόπουλος  M.D, Ph.D Hermes Healthcare Founder, CEO

Ομιλητής: Νικόλαος Σωπύλης Founder of VitrinaBOx

Θα αναλυθούν πρακτικά θέματα που ανακύπτουν κατά την διαδικασία συνεργασίας μεγάλων οργανισμών με πολύ μικρές εταιρείες (startups) και παρεμποδίζουν την ενσωμάτωση καινοτομίας από την αγορά καθώς και σκέψεις / ιδέες για την αντιμετώπισή τους. Θα ακολουθήσει ανοιχτή συζήτηση με συμμετοχή buyers και εκπροσώπων εταιρειών startup.

15:50 - 16:05
Δημιουργία Νέων Οπτικών Ιστοριών στο περίπτερο της Sanofi μέσω ημερών καινοτομιών και hackathons

Ομιλήτρια: Νικολέττα Τσοτσορού
SE cluster Procurement Head,Sanofi

Αίθουσα ΟΛΥΜΠΙΑ Ι

15:15 -15:40
Ομιλία: Cognitive Procurement Reinvention

Ομιλήτρια: Νάντια Ρήγου First Line Leader, Global Business Services Middle East & Africa at IBM

Περισσότερα

This presentation will cover the following topics:

i) How IBM takes linear Source to Pay processes and apply automation, cognitive, and analytics to deliver agile processes infused with deeper insight. Digital reinvention underpinned by  analytics and cognitive, as well as blockchain capabilities enables deeper, more compelling experiences and ensures transactional trust and transparency. Organisations are enabled to embrace a new focus, founded on new expertise and new ways of working.

ii) The value proposition of RPA Robotic Process Automation: Cognitive procurement solution handles the decision logic for clients so that robotics can execute the transactions. Cognitive Procurement reinvents end-to-end workflows and leverages AI to fully realize the potential of humans and machines working together.

iii) Digital Procurement Operating Model: IBM will digitize and automate processes, drive insights with analytics and cognitive, and amplify talent to deliver well beyond the industry benchmarks.

iv) General overview the solutions that encompass cognitive capabilities for: contracting, sourcing, benchmarking, labor management, supplier management, travel and monitoring of supply chain threats.

 

15:40 - 16:05
Ομιλία με θέμα: Η συνεισφορά των προμηθειών σε θέματα υγιεινής, ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος

Ομιλητής: Ευάγγελος Φράγκος Purchasing Manager Assist, MOTOR OIL Hellas

16:05 - 16:20
Διάλειμμα
16:20 -16:30
Τελετή: Απονομή Certificates CSM σε στελέχη που περάτωσαν επιτυχώς το πρόγραμμα πιστοποίησης

Αίθουσα ΟΛΥΜΠΙΑ ΙΙΙ

16:30 - 17:10
Role Play: Καλές πρακτικές διαπραγμάτευσης αγοράς εξοπλισμού ΙΤ

Συντονίστρια: Μαρία Ντατβάνη Σύμβουλος Προμηθειών,Humantec

Περισσότερα

Συμμετέχοντες: Δημήτρης Δημητρίου, Associate Procurement, PRAXIA BANK,  Ηλιάννα Χρονοπούλου Sr Procurement Manager CEE at Microsoft

Περιγραφή: Προσομοίωση με στόχο την ανάδειξη ενδεδειγμένων πρακτικών διαπραγμάτευσης κατά το κλείσιμο συμφωνίας (agreements / contracts). Οι πρακτικές αφορούν συγκεκριμένους όρους συμφωνίας αγοράς εξοπλισμού ειδικών προδιαγραφών (χρόνοι παράδοσης, εγγυήσεις, SLA, όροι πληρωμής, εκπαίδευση χρηστών). Η διαπραγμάτευση θα είναι ζωντανή. Έμπειρα στελέχη θα αναλάβουν αντίστοιχους ρόλους Πωλητή και Αγοραστή. Ο Αγοραστής θα επιδιώξει να διασφαλίσει το κλείσιμο της συμφωνίας αναδεικνύοντας το κόστος που κρύβεται πίσω από τους όρους που προτείνει ο πωλητής και να ελαχιστοποιήσει το ολικό κόστος ζωής του εξοπλισμού.

17:10 - 17:30
Ανοιχτή Συζήτηση για τον μελλοντικό ρόλο του Procurement Professional στις Επιχειρήσεις και τους Οργανισμούς
17:30 - 17:45
Ανακεφαλαίωση συμπερασμάτων και λήξη εργασιών